යුරෝපා සංගමයෙන් බ්‍රිතන්‍ය ඉවත්විමට අදාළ සාකච්ඡා නව ජවයකින් පවත්වන්න අවධානය

යුරෝපා සංගමයෙන් බ්‍රිතන්‍ය ඉවත්විමට අදාළ සාකච්ඡා නව ජවයකින් පවත්වාගෙන යාමට බ්‍රේක්සිට් නව ලේකම් ඩොමිනික් රාබ් අවධානය යොමු කර තිබේ.

පසුගියදා ඔහු යුරෝපා සංගමයේ ප්‍රධාන සාකච්ඡාකරු වන මිෂෙල් බර්නියර් සමඟ සාකච්ඡාවක නිරත විය.

එය වඩාත් ඵලදායි බව ඩොමිනික් රාබ් ප්‍රකාශ කර ඇත.

බ්‍රිතාන්‍ය  අග්‍රාමාත්‍ය තෙරේසා  මේ ගේ වෙළද ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රතික්ෂේප කිරිමෙන් පසු ධූරයෙන් ඉවත් වූ ඩේවිඩ් ඩේවිස් වෙනුවට ඩොමිනික් රාබ් පත් කර තිබේ

ලබන වසරේ මාර්තු මස 29 වන විට බ්‍රිතාන්‍ය නිල වශයෙන් යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත්විය යුතු වුවද මෙතෙක් ඒ සම්බන්ධයෙන් පැවැති සාකච්ඡාවලින් ඵලදායි එකඟතාවයකට පැමිණිමට  දෙපාර්ශවයටම හැකි වී නැහැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *