විස්ස පරවෙලා තියෙන්නෙ..

ධීවර ගැටළු විසදීම සදහා ජාඇලදී පැවති සාකච්චාවකින් පසු මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප‍්‍රශ්නවලින් ඇමති විජිත් විජිතමුණි සොයිසා මහතා මදක් කෝපයට පත් විය.

විසිවන සංශෝදණය ගැන අදහස කුමක්දැයි මාධ්‍ය විසින් කල විමසීමේදී ඇමතිවරයා කියා සිටියේ ‘විස්ස පරවෙලා’ යනුවෙනි.

YouTube Video Preview

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *