“කොටුවේ පොදු වැසිකිලි ගන්න දෙයක් නෑ” රෝසීගේ නිල නිවසේ වැසිකිලි පද්ධතිය නඩත්තුවට කෝටී බාගයක්

කොළඹ නගරාධිපති නිල නිවසේ වැසිකිළි පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට රුපියල් ලක්ෂ 57ක් ලබාදීමට සභාවේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ. තමන්ට නිල නිවසේ පදිංචිය යාම සදහා වැසිකිලි පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කළ යුතු යැයි නගරාධිපතිනි රෝසී සේනානායක ඉල්ලා තිබුනි.

කෙසේ වෙතත් මීට වසර හතරකට පෙර නවීන උපකරණ සහිතව ඉදි කළ මෙම වැසිකිළි පද්ධතිය යළි සකස් කිරීමට මෙතරම් මුදලක් ලබාදීම සම්බන්ධව විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු දැඩි විරෝධයක් දක්වා තිබේ. එහිදි පිටකොටුව ඇතුළු කොළඹ නගරය තුළ පොදු වැසිකිළි නඩත්තු කරන ලෙසට ජනතාවගෙන් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වී තිබෙන බවද එහිදී මන්ත්‍රීවරුන් පෙන්වා දී තිබුනි.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ මන්ත්‍රී සුමිත් පස්සපෙරුම සඳහන් කර තිබුනේ හිටපු නගරාධිපති ඒ.ජේ.එම්. මුසම්මිල්ගේ පාලන සමයේදී නවීකරණය කළ නගරාධිපති නිල නිවසේ වැසිකිළි පද්ධතිය අවස්ථා කිහිපයකදී පමණක් භාවිත කර තිබුණු බවයි.

කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධව අදහස් දැක්වූ කොළඹ නගරාධිපතිනී රෝසි සේනානායක සඳහන් කළේ තමන් නගරාධිපති නිල නිවසේ වැසිකිළි පද්ධතිය පමණක් නවීකරණය කරන ලෙස ඉල්ලා ඇති බවත්, එම නවීකරණ කටයුතු අවසන් කරන තුරු තමන්ට එහි පදිංචියට යෑමට නොහැකි වී ඇති බවත්ය.