රාමසාන් සමයට සෞදියෙන් ලංකාවට රට ඉඳී නැහැ

රාමසාන් සමයේදී විශේෂ ආර්ථික අපහසුතා ඇති මුස්ලිම් පවුල් කේන්ද්‍ර කරගෙන අදාළ මුස්ලිම් පල්ලි හරහා ඉස්ලාම් බැතිමතුන් අතර බෙදා හැරීම පිණිස රට ඉඳී මෙට්‍රික් ටොන් 250 ක් සතොස ආයතනය හරහා මිලදී ගැනීමට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යවරයා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට යොමු කල යෝජනාවට අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

සැම වසරකදීම ශ්‍රී ලංකාවේ රාමසාන් උපවාස සමයේදී මුස්ලිම් බැතිමතුන් සඳහා අවශ්‍ය රට ඉඳී ලබා දීම සෞදී අරාබිය රාජ්‍ය විසින් සිදුකරගෙන පැමිණියත් මේ වසරේදී එය ඔවුන් විසින් ලබාදී නැති බවටද අනාවරණය වුනා.

පෞද්ගලික පරිත්‍යාගකරුවන් තිදෙනෙක් විසින් පමණක් රාමසාන් සාමය වෙනුවෙන් බෙදා දීමට රට ඉඳී මෙට්‍රික් ටොන් 03 ක් පමණක් ලැබී ඇති බවද වාර්තා උනා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *