ඩීසල් වෙනුවට යොදාගන්නා නිසා භූමිතෙල් මිල වැඩි කරන්න සිදුවුණා

භූමිතෙල් මිල වැඩිවීම පිළිබඳ වාද විවාද අවශ්‍ය නැති බවත්, භූමිතෙල් මිල වැඩි කළේ භූමිතෙල් සහනාධාරය දුනහොත් ඩීසල් වෙනුවට වාහනවලට භූමිතෙල් යොදා ගැනීමෙන් තෙල් සංස්ථාවට දරාගත නොහැකි පාඩුවක් සිදුවන බව එම සංස්ථාව පෙන්වා දුන් නිසා බවත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පෙරේදා (12) හික්කඩුවේදී පැවැසීය.
හික්කඩුව නව ප්‍රාදේශීය ‍ලේකම් කාර්යාලයීය ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය විවෘත කිරීමෙන් අනතුරුව අග්‍රාමාත්‍යතුමා එසේ පැවැසීය.
අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහිදී මෙසේද පැවැසීය.
“ලෝකයේ තෙල් මිල අපට පාලනය කරන්න බැහැ. ලෝකයේ තෙල් මිල වැඩි වෙනකොට වාගේම තෙල් මිල අඩු වෙනවිටත් ඒවායේ වාසිය ජනතාවට ලබාදීමට තිබෙනවා. 2017 මැද වනවිට තෙල් මිල බැරලයකට ඩොලර් 67 යි. නමුත් ඊයේ වනවිට බැරලයකට ඩොලර් 77 යි. ඒ නිසා තෙල් මිල වැඩි කරන්න සිදුවුණා. භූමිතෙල් මිල වැඩිවීම ගැන වාද විවාද අවශ්‍ය නැහැ. මිල සහනාධාරය දුනහොත් වාහනවලට ඩීසල් වෙනුවට භූමිතෙල් යොදාගැනීම නිසා තෙල් සංස්ථාවට දරාගන්න බැහැ කියා සංස්ථාව දැනුම් දී තිබෙනවා. තෙල් සංස්ථාව ගෙනියන්නේ පාඩුවට. මේ වන විටත් විදුලිබල මණ්ඩලයටත්, ගුවන් සේවයටත් රුපියල් මිලියන හැත්තෑදහසක් බිල් ගෙවන්න ණය තිබෙනවා.
එනිසා භූමිතෙල් මිල සහනාධාරය දුනහොත් තෙල් සංස්ථාවේ කටයුතුවලට දැඩි බලපෑමක් ඇතිවෙනවා. මේ හේතුව මත අපි උපදෙස් දුන්නා තෙල් සංස්ථාවට, විදුලි බලය නැති සමෘද්ධි ජනතාවටත්, ධීවර ජනතාවටත් භූමිතෙල් සහනාධාරය ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස. ලෝකේ තෙල් මිල අඩුවෙනවා නම් මේ ප්‍රශ්නය විසඳෙනවා. අපි බලා‍පොරොත්තු වෙනවා අවුරුද්දක් විතර වෙනකොට ලෝකයේ තෙල් මිල අඩුවෙලා ඒකේ වාසියෙන් ජනතාවට තෙල් මිල අඩුවට ලබාදෙන්න.