” ජනාධිපතිතුමාගේ මූනත් එඩිට් කරනවා , චීනයේත් ෆේස්බුක් තහනම් ” ඇමතිවරුන් සටනට ,

ශ්‍රී ලංකාවට පනවා ඇති සමාජ ජාලා තහනම නිසා මේ වන විට විශාල පිරිසක් අපහසුතාවයට පත්ව තිබෙනවා.

මෙහිදී ෆෙස්බුක් තහනම පිළිබඳව එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් හමුවේදී අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කියා සිටියේ ‘‘ ෆේස්‌බුක්‌ නිසා සිදුවන හානිය ෆේස්‌බුක්‌ තහනම හරහා වලකාගත හැකි බවට අද ලංකාව ලෝකයටම ආදර්ශයක්‌ දී තිබෙනවා” යනුවෙනි.

වැඩිදුරටත් මේ පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් අගමැතිවරයා කියා සිටියේ   “ජර්මනිය පිලිපීනය වගේ රටවලිනුත් මේවා තහනම් කරල ලැබූ වාසිවලට නිදසුන්. චීනයේ ෆේස්බුක් වට්‌ස්‌ඇප් අරව මේවා මොකුත් නෑ. චීනය අපට දැන් තාක්‌ෂණික හා නීතිමය උපදේශන ලබාදීමටත් සූදානම් බවට පණිවිඩ ලැබෙමින් තිබෙනවා” ලෙසය.