චීන වැඩ බිමකින් හෙම්මාතගම කුඩා ඔයට සිදුකරන අපරාදය

මහා මාර්ග ව්‍යාපෘතියක් සිදු කරන චීන වැඩ බිමකින් කළුතෙල් සහිත ඔයිල් හෙම්මාතගම කුඩා ඔයට බැහැර කිරීම නිසා මෙ වන විට එම කුඩා ඔය කළු පැහැති වි ඇති අකාරය අද ( 04 ) පස්වරුවේ දැක ගැනීමට හැකිව තිබේ.
මාවනැල්ල හෙම්මාතගම හරහා ගම්පොල මාර්ගය සංවර්ධනය සිදු කරන මෙම වංගොල්ල චීන වැඩබිම මඟින් මිට පෙරද කිහිප වතාවක්ම කුඩා ඔයට කළු පැහැති ඔයිල් සහිත අපද්‍රව්‍ය ජලය මුදා හැරීම හේතුවෙන් හෙම්මාතගම පොලිසිය මඟින් එම ස්ථානයේ වගකිව යුතු නිලධාරින්ට සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කර ඇති අතර ඊට පසුව මාස කිහිපයකට පසු අද දිනයේදිත් මෙම කළු පැහැති ඔයිල් මුදා හැරීම සිදු කර ඇත.
ජනතාව බිමට,නෑමට මෙන්ම සමහර දෙනා පානීය ජලයද ලබා ගන්නේ මෙම කුඩා ඔයෙන්ය.
අම්බුළුවාව කන්දෙන් ආරම්භ වන මෙම ඔයෙහි ජලය මාවනැල්ලෙන් මා ඔයට එකතු වෙයි.
එම නිසා මෙම පාරිසරික හානිය ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසකට සෘජුව බලපානා බව ද, ජනතාව පවසයි.
මෙහි ජීවත් වන ජලජ සතුන් මෙන්ම මත්ස්‍යයින්ද විනාශ විමේ තර්ජනයක් මේ  මඟින් ඇති වන බවඳ ඔවුන් පෙන්වා දෙයි.
අද පස්වරුවේ මෙම සිද්ධීය සම්බන්ධයෙන් අප හෙම්මාතගම පොලීසියේ පොලිස් ස්ථානාධිපති මෙෂාන් ඉන්දුක ද සිල්වා මහතා දැනුවත් කර අතර එතුමා මෙ සම්බන්ධයෙන් පරික්ෂණයක් සිදු කරන බවට අප සමඟ පැවසීය.