ආණ්ඩුව තුළ මතභේදකාරී තත්ත්වයක්

කැබිනට් මණ්ඩලය යලි සංශෝධනය කිරීම තවදුරටත් කල්යනු ඇති බව එස්.බී දිසානායක අමාත්‍යවරයා පැවසීය.
මීට අදාළ අවසන් තීරණය සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව තුළ මතභේදකාරී තත්ත්වයක් පවතින බවය.
මහනුවර ප්‍රදේශයේ පැවැති  උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අඳහස් දක්වමින් අමාත්යතවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *