රාජ්‍ය බැංකු 6ක් ඉල්ලා ඇමැති ගැටුමක් – කිරිඇල්ලට රනිල්ගෙන් පොරොන්දුවක්

පසුගිය අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ කබීර් හෂීම් අමාත්‍යවරයාට හිමිව තිබූ රාජ්‍ය බැංකු විෂය පථය මෙවර එම අමාත්‍යාංශය හිමි ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ලගෙන් ඉවත් කිරීමේ සූදානමක් පවතින බව රජයේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග පවසයි.

රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට අයත් මහජන බැංකුව, ලංකා බැංකුව, ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව ඇතුළු රාජ්‍ය බැංකු 6ක් වෙනත් ප්‍රබල කැබිනට් අමාත්‍යවරයකු ඉල්ලා සිටීම සහ යම් අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් මතුවී තිබෙන බව එම ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් විරෝධතා පළකර තිබෙන රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය ලක්‍ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසින් මේ ගැන අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේද අවධානයට ලක්කර තිබෙන බව දැනගන්නට ඇත.

සංශෝධනය කරන ලද කැබිනට් අමාත්‍යාංශ 6ට අයත් ආයතනවල ගැසට් නිවේදනය ඉදිරියේදී කිරීමට නියමිත අතර රාජ්‍ය බැංකු අර්බුදයට ලැබී තිබෙන විසඳුම දැනගැනීමට හැකි වන්නේ එය නිකුත් කිරීමෙන් අනතුරුවය.

තම අමාත්‍යාංශයට හිමි රාජ්‍ය බැංකු, මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා ගැනීමේ සූදානමක් පිළිබදව තමන්ට ද තොරතුරු ලැබී ඇති බව රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන සහ මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පවසයි.

කෙසේ නමුත් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ එය එසේ සිදුනොවන බවට තමාට දැනුම් දුන් බව ද අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.