පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේ ප්‍රතිඵලය විකෘති ප්‍රතිඵලයක්

මෙවර පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේ ප්‍රතිඵලය විකෘති ප්‍රතිඵලයක් බව වාරිමාර්ග අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතා පවසයි.
ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ මෙම ප්‍රතිඵලය මඟින් සැබෑ ජනමතය පිළිබිඹු නොවන බවයි.
බිබිල ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් විජිත් විජයමුණි සොයිසා අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළේය.