යාපනයේ තිරිසන් තාත්තා

යාපනයේ – තෙලිප්පලෙයි ප්‍රදේශයේ තම දියණිය දූෂණය කළ පියෙකුට යාපනය මහාධිකරණ විනිසුරු එම්.ඉලන්චෙලියන් මහතා විසින් අද(09) වසර තුනක බරපතළ වැඩසහිතව සිර දඩුවමක් නියම කොට තිබේ.
මෙම සිරදඩුවමට අමතරව රුපියල් 45000 ක වන්දියක් දියණියට ගෙවන ලෙසද නියම කළ විනිසුරුවරයා චූදිත පියාට රුපියල් 6000 ක දඩයක්ද නියම කොට තිබේ.
මෙම දුෂණය සිදුව ඇත්තේ පසුගිය වර්ෂයේදී වන අතර නඩුවේ සාක්කි එකිනෙකට පරස්පර විරෝධී වීම මත චූදිත පියාට  සිර දඩුවම් නියම කොට ඇත්තේ වසර තුනකට පමණි.