ජනපති සමග අත්වැල් බැඳගත් හැටි අගමැති දීර්ඝ ලිපියකින් මතක් කරයි

2015 වසරේ ජනවාරි 8 වැනි දින ඔබගේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කරමින්, ජනාධිපතිතුමාත්, අප කෙරහිත්, ඔබ විසින් තැබූ විශ්වාසයට ස්තූතිවන්ත වන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.

මේ දක්වා එකමුතුවෙන් ලබාගත් ජයග්‍රහණයන් සැමරීම සඳහා පමණක් නොව ඉදිරියේ ඇති බාධක අභිබවා යාමට ද එකමුතු විය යුතුම බවයි අගමැතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.

(එම සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින් දැක්වෙයි)