විද්‍යුත් වාහන නිසා ජල සම්පත අනතුරේ

හිසට සෙවණක් සලසා ගැනීමටත්  පෙර වාහනයක් ගැනීමට පෙරුම් පුරන මිනිසුන් සිටින රටක් බවටයි ලංකාව පත්ව ඇත්තේ.

පසුගිය අයවැය මෙරට  වාහන සම්බන්ධයෙන් වූ තීරණාත්මක අයවැයක් වුණා.

ඒ සමග  වාහන වෙළඳපොළ වෙනස්කම් රැසකට භාජනය වූ අතර   මේ වනවිට ඇක්වා සහ හොන්ඩා ෆිට් ඇතුළු වාහන වෙළඳපොල ඇද වැටෙන ලකුණු පහළ වෙමින් තිබෙනවා.

ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන සඳහා සහන ලැබීමත් සමග ජනතාව අතර ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන සිහිනය ද දැන් මෝදු වෙන්නට පටන් ගෙන ඇතත්  කිලෝමීටර් 400ක් ගමන් කිරීමට හැකි බැටරියක් ඇති   වසරක් පැරණි වාහනයක් මෙරටට ගෙන්වීමේ පිරිවැය පමණක්  රුපියල්  ලක්ෂ 82ක් පමණ වන බව ඇසීමත් සමග ඒ සියලු සිහින බිඳ වැවැටේ ද යන පැනය මතුව ඇති කාලයකුයි මේ.

ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන සඳහා භාවිතා කරන බැටරිය ලිතියම් ලෝහය නිසා ජලයට මුසු වුවහොත් අත්වන්නේ දරුණු ඉරණමක් වන අතර එවැනි බැටරි ප්‍රතිඅපනයනය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් මෙතෙක් නොමැති බව කණගාටුවෙන් වුවත් සඳහන් කළ යුතුම වනවා.

එවැනි වැඩපිළිවෙලක් හදිසි අවශ්‍යතාවක් ලෙස සලකා සකස් නොකළ හොත් රටේ ජල සම්පත දුෂණය කිරීමේ වගකීම වාහන කර්මාන්තය මත පැටවෙන යුගය වැඩි ඈතක නොවනු ඇති.

මේ සියල්ල හමුවේ මෙරට වාහන වෙළඳපොල මුහුණ දී ඇති තත්ත්වය පිළිබඳව පහතින් දැනගත හැකි වනවා.