හැමෝම රාජපක්ෂලා ගෙනාවා කියලා කියන Lamborghini කොලපාට ඇයි

මේ මහා ණය කන්දරාවට වග කියන්න ඕන රාජපක්ෂලා. දිගින් දිටම සිදුවෙන ක්‍රිකට් පරාජයට වගකියන්න ඕන රාජපක්ෂලා.තෙල් හිගයට වග කියන්න ඕන රාජපක්ෂලා. මහා වැස්සට වග කියන්න ඕන රාජපක්ෂලා.ගිංතොට ගැටුම පසුප්සත් රාජපක්ෂ සෙවනැලි තියනවා.මගේ නෝනට බබෙක් හම්බ වෙන්නත් ඉන්නවා ඒකට වගකියන්න ඕනත් රාජපක්ෂලා…. ආ ඒ කතාව කිව්වේ නෑ නේද ?

නමුත් ඉස්සරහට එහෙම කියන්නත් ඉඩ තියනවා..මේ දවස්වල රාජපක්ෂවරු ගෙනාවා කියලා Lamborghini රථයක පින්තූර හුවමාරු වෙනවා බොහෝ වෙබ් අඩවිවලත් කියනවා මේ රථය රාජපක්ෂ හිතවතුන් රාජපක්ෂලාට ගෙනත් දීපු රථයක් කියලා. හැබැයි ඇයි රාජපක්ෂලාට කොලපාට Lamborghini රථයක් ගෙනත් දෙන්නේ….? ලොව ඉතා මිල අධිකම කාර් රථයක් වන ලැම්බෝගිණිය තමන්ට කැමති පාටකින් ලබා ගන්න පුලුවන්…. රටේ ප්‍රධාන දේශපාලණ පක්ෂයක පාටින් ගෙනාපු මේ රථයේ හිමිකාරීත්වය තියෙන්නේ කාටද කියලා පාටින්ම හිතා ගන්න …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *