මම තමයි බොබ්මාලේ මැරුවෙ.

අවරුදු 79 වයසක ව්ශ්ස්‍රම ගිය CIA නියොජිත බිල් ඔක්ස්ලේට ජීවත්වීමේ කලය සුමාමන දෙකක් යයි දොස්තරවරු පැවසූ ව්ට. මට මැරෙන්න පෙර පපොච්චරනයක් කරන්න තියනව. මාගේ සේවා කලය ඇතුළත මා 17 දෙනෙකු නිහඩ කලා ඉන් එක්කෙනෙක් බොබ්මාලේ.මා සිතට යම් කිසි තෙත මනයක් දැනුනා නම් එ ඔහුට විතරයි. බොබ්ගෙ ගීත වල පුදුම ශක්තියක් තිබුන ඔහු නිහතමානී අවන්ක චරිතයක්. එත් ඔහු ලෝක බලවතාගේ වැඩ වලට ලොකු තර්ජනයක් උනා. මා ඔහුට අවවාද කලා පනිවිඩ යැව්වා ජිවිත හනියක් නොකර වෙඩි තිබ්බා නමුත් ඔහු එවා ගනන් ගත්තේ නැ. මම කැමරා ශිල්පියෙකු ලෙස බොබ්හා යාලුකමක් ඇතිකර ගත්තා. මා ඔහුට සපත්තු ‍යුවලක් තැගි කලා දකුනු කකුලට සපත්තුව දමා නැ ගිටිනවිට ඔහුට කැගැසුනා බොබ්මාලේ ඉවරයි. සපත්තුව තුල සවිකල පුන්ච් ඉදි කටුවෙන් ඔහුගේ සරිරයට පිලිකා වයිරසය ඇතුල්වුණා .මරනයතෙක් මම ඔහුගේ ලගින්ම හිටියා අන්‍තීමට දකිනකොට ඔහුගෙ කොන්ඩය සම්පුර්ණයෙන්ම ගැලැවිලා. ඔහුගේ වයස අව්‍රුදු36යි 1981 මැයි 11 වෙනිදා බොබ්මාලේ පිලිකා රොගයෙන් මියගියා මම බොබ්මාලේ මැරුවා ..


– Ronald Williams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *