බරපතල නඩු 50ක් විනිසුරු ඉලන්චෙලියන් කරට ගන්න යයි

යාපනය මහධිකරණය තුළ ගොඩගැසී ඇති විශාල අපරාධ සම්බන්ධයෙන් වූ නඩු 45 ක් පමණ ඉදිරි වර්ෂ දෙක ඇතුළත විභාග කොට තීන්දු ලබාදීමට හැකිවනු ඇතැයි තමන් නීතිපතිවරයාට දැණුම් දුන් බව යාපනය මහධිකරණ විනිසුරු මානික්කවාසගර් ඉලන්චෙලියන් මහතා අද (04) යාපනයේදී පැවසීය.

මහධිකරණ විනිසුරුවරයා එසේ පැවසුවේ යාපනය අධිකරණ සංකීර්ණයට තවත් ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම පිණිස අධිකරණ අමාත්‍යංශයෙන් ලබාදී ඇති රුපියල් මිලියන 242 ක මුදලෙන් නව ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීමට මුල්ගල තබන ලද අවස්ථාවේදීය.

යාපනය මහාධිකරණය තුළ මෙතෙක් විසඳා අවසන් නොවූ නඩු 107 ක් පමණ ඇති බවත් ඉන් 50 ක් පමණ ඉතා වැදගත් නඩු නිසා ඊට ප්‍රමුඛත්වය නීතිපතිවරයාගෙන් ලැබී ඇතැයිද ඉලන්චෙලියන්  මහධිකරණ විනිසුරුවරයා පවසයි.