ඔයිමිකෝන් නගරය, රුසියාව

මිහිතලයේ වඩාත් ශිතලම නගරයේ ඔවුහු ඡිවත්වෙති
============================================
ඔයිමිකෝන් නගරය, රුසියාව
Oymyakon, Russia
============================================
එය පෘතුවියේ වඩාත්ම ශිතල නගරයයි. එහි ඡනගහනය පන්සීයකට මදක් වැඩි බව කීයවේ. මේ ශිත සෘතුවයි දැන් එහි උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් රින අංශක 50 කි. එනමුදු ඔවුහු සුපුරුදු පරිදි වැඩට යති. දරුවෝ පාසැල් යවති.

ඔයිමිකෝන් නගරයට ආසන්නම ඡනාකීර්න නගරය යාකුත්ස්ක්ය. (Yakutsk) එයට අවම දුර කිලෝමීටර් 356 කි. එනයින්ම ඔයිමිකෝන් ලෝකයට දුරස්ථ නගරයකි. ඔයිමිකෝන් නගරයට ඒ නම ලැබී තිබෙන්නේ ඔයිමිකෝන් නැමැති ගංගාව නිසාය. මේ ගංගාව විශ්මය ඡනකලෙස මුලු නගරයම ශිතලෙන් මිදී ගියත් ගංගාව කිසිවිටෙක හිම තට්ටුවලින්වැ සෙන්නේ නැත. එහි ඡලය නිබදව ගලායයි. මුලු පලාතම වසරේ මාස 10 ක් හිමෙන් වැසී තිබෙි.

මෙවන් ශිත නගරයක් බැලීමට මිනිසුන් ඒමේ අවශ්‍යතාවය ගැන තේරුම් ගත හැක. එහෙත් මෙතරම් කටුක පරිසරයක් අතහැර නොයා මිනිසුන් එහිම පදිංචිවී සිටීම තේරුම් ගත නොහැක. ඔවුනට ළගම නගරය යාකුටිස්ක් සමෘදිමත් නගරයකි. එහි ස්වාභාවික ගෑස් නිධි හා ඛනිඡතෙල් වලින් ද දියමන්ති වලින්ද පොහොසත්ය. නමුදු මේ මිනිසුන් සිය අල්ප ඡිවන රටාව හැරදා එහි යන්නේ නැත.

වසරේ තුන්සිය හැටපස්දවසම හිමෙන් භුමිය වැසී ඇති නිසා ධාන්‍ය හෝ එලවලු වගාව කල නොහැක්කකි. ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ආහාරය ආක්ටික් මුහුදු මාලු සහ දිස්ත්‍රික්කය පුරා ගැවසෙන සතුන්ගේ මස්ය. ලොව ප්‍රනීතම වාතය ඔවුහු ආශ්වාසකරති. ලොව ප්‍රනීතම ඡලය ඔවුහු පානයට ගනිති.
============================================