හුරු වෙයන් නීතියට නෙමෙයි යුක්තියට ගරු කරන්න ඒක පට්ට – හදවත කම්පා කරපු අලියාගේ කතාව….

අනේ ඇයි මාව ගෙනි යන්නේ … නීතියද දේශපාලණයද පුංචි බබා දේශපාලණය ගැන දන්නේ නෑ …මාත් එක්ක හැමදාම එයා සෙල්ලම් කරනවා..නෝනා කරණ දේශපාලණයක් ගැන මම දන්නේ නෑ…ඔයාලට හොද දේශපාලණයක් කරන්න කියලා මම නෝනට කියන්නම් අනේ මාව ගෙනි යන්න එපා….මහත්තයටත් කියන්නම් ඔයාලා කැමති දේශපාලණ පක්ෂයට උදව් කරන්න කියලා…සත්ව සංවිධාන කියනවද මම දුකින් ඉන්නේ කියලා. අනේ නෑ මම මේ අයත් එක්ක ඉන්නේ හරිම සතුටින් එපා මාමේ මාව ගෙනි යන්න මට දුකයි….. සත්ව සංවිධාන කියන විදිහට මට කැලේ ඉන්න බෑ…මම බයයි…. මට ගෙදර ඉන්න දෙන්න මාමේ අනේ මාමේ…. නීතියෙන් කියනවද මාමේ මට මේ ගෙදර ඉන්න බෑ කියලා මාමේ මම මහත්තයා පත්තරේ බලද්දී දැකලා තියනවා නීතිය කියලා නෝනා කෙනෙක් ඇස් දෙක බැදගෙන තරාදියක් අතේ තියන් ඉන්නවා…ඒ නෝනට ඇසේ දෙක බැදලා තියන පටිය ගලවලා බලන්න කියන්න.

මම සතුටෙන් ඉන්නේ මේ අයත් එක්ක මාව මැරෙයි මාමේ මාව ගෙනි යන්න එපා මාමේ… මට චුටි බබා නැතුව ඉන්න බෑ….. මාමේ…..
අලි පැටියා……

සත්ව සංවිධාන තොපි නම් මේ වැරැද්ද කරන්නේ තොපිට හෙණ ගහනවා…..
නීතිය පිටින් දාලා නම් මේ වැරැද්ද කරන්නේ …………… ගහණවා
දේශපාලණය නිසා නම් මේ වැරැද්ද කරන්නේ හෙණ ගහනවා අමන දේශපාලණයට
වෙන යම් හේතුවක් නිසා නම් මේ වැරැද්ද කරන්නේ ඒ හේතුවට හෙණ ගහනවා…..

අපි මහ ලොකු සද්ධර්ම ද්වීපයේ ඉන්න හිත්පිත් නැති ජාතියක් කතා කරගෙන තමන්ගේ දුක කියන්න බැරි මේ සතාගේ ආදරය උඹලා මේ වගේ නින්දිත විදිහට උදුරා ගන්න එපා……. එපා මහත්තයෝ අලියව ආදරණීය පවුලේ අයට ආයේ භාර දෙන්න මේ ඉල්ලීම ඉටු කරන්න කවුරු හරි මැදිහත් වෙන්න
ලංකාවේ ඉන්න මනුස්ස අපි