කාන්තාවන් හිංසනයට ගොදුරුවන ලොව අංක එකේ නගරය….

කාන්තාවන්ට ‘අනතුරුදායක’ මෙගා නගරය ඊජිප්තුවේ කයිරෝ අගනුවර යැයි ජාත්‍යන්තර සමීක්ෂණයකින් අනාවරණය වී ඇත.

සමීක්ෂණය සිදුකර ඇත්තේ කාන්තා අයිතීන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ජගත් සංවිධානවල එකමුතුවෙනි. මෙවැනි සමීක්ෂණයක් පැවැත්වුණු පළමු අවස්ථාව මෙය වෙයි.

ලොව ප්‍රධාන පෙළේ ‘මෙගා නගර’ සම්බන්ධයෙන් මෙම සමීක්ෂණය සිදු කර ඇතැයි විදෙස් පුවත් සේවා පෙන්වා සෙයි. මෙගා නගර යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ මිලියන 10 කට වැඩි පිරිසක් ජීවත් වන නගරය.

සිදු කළ සමීක්ෂණයට අනුව, කාන්තාවන්ට නිසි ආරක්ෂාවක් නැති ඔවුන් ලිංගික හිංසනයට ගොදුරුවන ලොව අංක එකේ නගරය ලෙස ඉහළින්ම ඇත්තේ කයිරෝ නගරයයි. කාන්තාවන්ට හොඳම නගර ලෙස නම් කර ඇත්තේ ජපානයේ ටෝකියෝ නුවර සහ ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවරය.