දූශිතයන් විශේෂ නියෝජිතයින් කර ලංකාවට එවන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ අලුත් තුරුම්පුව බෙන් එමර්සන්

දූශිතයින් ලෙස නම් කෙරුණු නිළධාරීන් විශේෂ නියෝජිතයින් ලෙස නම් කර එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් ලංකාවට එවීමට කටයුතු කිරීම පිළිබදව හෙලා දැකිය යුතුය. මේ පිළිබදව රජයක් ලෙස කටයුතු නොකලහොත් මේ දුශිත නිළධාරීන් ලංකාව  පිළිබදව ජාත්‍යන්තරයට  ගෙනි යන්නේ වැරදි ප්‍රතිරූපයක්.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් මෑතකදී ලංකාවට එවු විශේෂ නියෝජිතයා බෙන් එමර්සන්ය. ඔහු මහා බ්‍රිතානයේ ළමා අපචාර සම්බන්ධව විනිශ්චය අධිකාරියේ සාමාජිකත්වය දැරූ රාජ්‍ය  නීතීඥයෙක්.  ඔහු වෙත පැමිණි වින්දිතයන්ට තර්ජන හා හිරිහැර කිරීම නිසා එම තනතුරෙන් නෙරපා ඇත්තෙක්. ඔහු ලංකාවට පැමින ඇත්තේ ලංකාවේ මානව හිමිකම් පිළිබදව සොයා බැලීමටය.

ළමා අපචාර සම්බන්ධ වින්දිතයින්ට තර්ජනය හා අයුතු බලපෑම් කිරීමේ චෝදනා එල්ල වු පුද්ගලයෙක් ලංකාවේ මානව හිමිකම් පිළිබදව සොයා බැලීමට එවීම සුදුසුද ?

බෙන් එමර්සන් වැනි පුද්ගලයින් ලංකාවේ මානව හිමිකම් සොයා බැලීමට එවීම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට පවා මහත් වු නින්දාවකි.