ත්‍රෛනිකායික මහා නාහිමිවරු හදිසියේ රැස්වෙති !

රටේ වත්මන් දේශපාලනික, ආර්ථික හා සමාජයීය තත්ත්වයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට ත්‍රෛනිකායික මහ නාහිමිවරුන් හදිසියේ රැස්වී තිබේ.

මේවන විටත් සියම්, රාමඤ්ඤ, අමරපුර නිකායික මහ නාහිමිවරුන් හා අනුනායක හිමිවරුන් එක්ව සාකච්ඡා පවත්වමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

මහනුවර අස්ගිරි මහා විහාරයේ මෙම සාකච්ඡාව කැඳවා ඇති අතර, මාධ්‍යවේදීන්ට පිටත රැඳී සිටින ලෙස සංවිධායකවරුන් විසින් දැනුම් දී ඇති බවත් සඳහන්ය.