මුස්ලිම් අන්තවාදීන් ගෙදරටම ඇවිත් “ඒඩ්ස්” එන්නත් කරයි

තම නිවසටම පැමිණ ඒඩ්ස් වයිරසය ශරීර ගත කිරීමට යම් කණ්ඩායමක් උත්සාහ ගන්නා බවට වාර්තාවක් සමාජජාල ඔස්සේ ප්‍රචාරය වෙමින් පවතී. එම පණිවිඩය පහතින්.
” හදිසි අනතුරු හැඟවීමයි!ඔබේ නිවසට පැමිණ නොමිලේ ඔබේ ලේ පරීක්ෂා කර දෙනවා යයි කිසිවෙක් කීවොත් වහාම ඔහුව හෝ ඇයව පොලීසියට හසු කර දෙන්න. ඉන්සියුලින් කියා එච්. අයි.වී. ඒඩ්ස් රෝගය සහිත වයිරසය ඔබේ ශරීර ගත කිරීමට අයි එස් අයි එස් සංවිධානයෙන් එවූ නියෝජිතයෙක් විය හැක. ඔවුන් පවසන්නේ විශ්ව විද්‍යාලයකින් හෝ රාජ්‍ය ආයතනයකින් කියා වුවත් විශ්වාස නොකරන්න. මෙය හැකි ඉක්මනින් හැකි තරම් ඔබේ මිතුරන් දැනුවත් කරන්න. නිවෙස් වල වැඩිහිටියන් විශේෂයෙන් දැනුවත් කර තබන්න.