ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍යයි

රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍ය බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි.

කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවැති  හරිත ගොඩනැගිලි මාර්ගෝපදේශණ සංග්‍රහය සහ ඇගයීම් ක්‍රමවේදය එළිදැක්වීමේ උත්සවයට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව කියා සිටියේය.

2017 වසරේ සිට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය හරිතකරණයට ලක් කිරීමේ පළමු අදියර ලෙස රාජ්‍ය අංශයේ ආයතනවල ගොඩනැගිලි පරිසර හිතකාමී හරිත ගොඩනැගිලි ලෙස පවත්වාගෙන යාම  සඳහා මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

ජනතාවට නිසි අවබෝධයක් ලබා දෙමින් ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක කර ගැනීමට කැපවීම ඉංජිනේරුවන් මෙන්ම ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂඥයින් ඇතුළු සියලු දෙනාගේ වගකීම බව ජනාධිපතිවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් පැවසීය.