ලාංකිකයන්ට යන්න තහනම් වූ , ඉරණවිල ‘ඇමරිකානු හඬ’ ගුවන් විදුලිය වසා දමයි

වසර 23 ක්‌ තිස්‌සේ හලාවත ඉරණවිල ක්‍රියාත්මක වූ ඇමරිකානු හඬ ගුවන් විදුලි සම්ප්‍රේෂණ මධ්‍යස්‌ථානය වසා දැමීමට රජය තීරණය කර ඇත.

අක්‌කර 920 ක භූමි ප්‍රමාණයකින් යුත් මේ මධ්‍යස්‌ථානයට දැඩි ලෙස රැකවල් දමා තිබූ අතර, ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට එම ප්‍රදේශය තහනම් කලාපයක්‌ විය.

තානාපති වරප්‍රසාද යටතේ ආරක්‍ෂක හමුදාවට සහ පොලිසියට ද එම මධ්‍යස්‌ථානය වෙත ඇතුළුවීම තහනම් වී තිබිණි.

මුළු අග්නිදිග ආසියාවට ‘වොයිස්‌ ඔf ඇමරිකා’ ගුවන් විදුලි සේවාව විසුරුවා හරින ලද්දේ ඉරණවිල සිටය.

මෙම භූමිය සංචාරක කලාපයක්‌ කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.
කීර්ති වර්ණකුලසූරිය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *