උසස් පෙළ ප්‍රතිඵලය ජීවිතයේ එකම දෙය නොවෙයි

උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵලය යනු ජීවිතයේ එකම දෙය නොවන බව අවධාරණය කෙරෙනවා.

මේ නිසා අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලය ලැබී නොමැති වුවත් එයින් කම්පාවට පත්නොවන ලෙසයි මානව හැකියා සංවර්ධන විශේෂඥ පුහුණුකරු සනත් ගමගේ කියා සිටියේ.

දරු දැරියන්ගේ මව්පියන් ද මෙම අවස්ථාවේදී වඩා බුද්ධිමත්ව කටයුතු කළ යුතු බවද මෙහිදී සිහිපත් කෙරුණා.

උසස් පෙළ විභාගය සමත් වී විශ්ව විද්‍යාලයට සුදුසුකම් ලැබූවන්ට ද මෙහිදී මගපෙන්වීමක් කෙරුණා.

2016 උසස් පෙළ විභාගය ඉකුත් අගෝස්තු මස 2 වෙනිදා සිට 27 වෙනිදා දක්වා පැවැත්වුණා.

ඊට පෙනී සිටි මුළු අයදුම්කරුවන් ගණන තුන් ලක්ෂ පහළොස් දහසකට ආසන්නයි.