අමරදේව සංගීත අසපුව අපේ ගම පරිශ්‍රයේ

යෝජිත අමරදේව සංගීත අසපුව සෞන්දර්ය වටිනාකමකින් යුතු අපේ ගම පරිශ්‍රයේ ස්ථාපිත කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ සොයා බැලීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් කමිටුවක් පත් කර තිබේ.

අදාළ සංගීත අසපුව ඉදිකිරීම පිළිබඳ මූලික වටයේ සාකච්ඡාවක් ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම නිල නිවසේදී ඊයේ පැවැත් වුණි.

අමරදේව මහතාගේ තුන්මස දානමය පිංකමට පෙර මේ පිළිබඳ මූලික කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස එහිදී ජනාධිපති  මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

එස්.බී නාවින්න, ගයන්ත කරුණාතිලක යන අමාත්‍යවරුන් ඇතුළු නියෝජිත පිරිසක් එම සාකච්ඡාවට සහභාගී වූ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේය.