වෛද්‍ය උපදෙස් නැතුව විටමින් ඩී ගන්න එපා

විශේෂඥ වෛදවරයකුගේ උපදෙස් හා විධිමත් වෛද්‍ය පරීක්ෂණයක් නොකර ආවට ගියාට විටමින් ඩී පෙති පාවිච්චියට නොගන්නැයි වෛද්‍යවරු අනතුරු අඟවති.

අබු ඩබිහි බුර්ජීල් රෝහලේ උපදේශක වෛද්‍යවරියක වන මයිසූල් කමීල් හසාන් පවසන්නේ රෝගීන්ගේ විටමින් ඩී ඌනතවයට ප්‍රතිකාර කිරීම රෝගියාගේ විටමින් මට්ටම මෙන්ම රෝගී ලක්ෂණ මත රඳා පවතින බවයි.

‘විටමින් ඩී උෘනතාවයෙන් පෙළෙන බොහෝ දෙනා අමතරව විටමින් ඩී  ගන්නවා. ඒත් එය වෛද්‍යවරයකු විසින් පරීක්ෂා නොකර නොගත යුතුයි ‘ ඇය පවසයි.

විටමින් ඩී උෘනතාවයෙන් පෙළෙන බොහෝ දෙනා විටමින් ඩී පෙති පාවිච්චි කරනවා. එහෙත් එවැනි අය පළමුවෙන් කළ යුත්තේ පවුලේ වෛද්‍ය වරයා මුණ ගැසීමයි. එවිට ඔහුට පුළුවනි අදාළ පුද්ගලයාගේ ශරීරයේ ඇති විටමින් ඩී තත්වය පිළිබඳව නිවරදිව කියන පරීක්ෂණයක් කරවන්න.

‘සමහර වෙලාවට රෝගියා දැඩි ඌනතාවයකින් පෙළෙන පුද්ගලයකු වේනනට පුළුවනි.එවිට ඔහුට හදිසි ප්‍රතිකාර කළ යුතු වෙනවා. සමහර විට ඔහුට විටමින් ඩී එන්නත් කිරීමට පවා සිදුවිය හැකිය. සමහර විට ඩිටමින් ඩී  පෙති පමණක් ගන්නැයි වෛද්‍යවරයා නියම කරන්නත් පුළුවනි.‘යි කමීල් හසාන් වෛද්‍යවරිය පැවසුවාය.

ddddd