පාලිත ASP තනතුරක් ඉල්ලයි

පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු ලෙස සිටියදී දේශපාලන පලිගැනීමකට ලක්වූ තමා සහකාර පොලිස් අධිකාරී තනතුරට උසස් කරන්නැයි වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා නීතිය හා සාමය පිලිබඳ අමාත්‍යංශයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

නීතිය හා සාමය පිලිබඳ අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා පසුගිය සතියේ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ දේශපාලන පලිගැනීම්වලට ලක්වූ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ ලැයිස්තුවට රංගේ බණ්ඩාර මහතාගේ ඉල්ලීමද ඇතුළත් කර ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග පවසයි.

එම ඉල්ලීම් සියල්ල පොලිස් කොමිසමට යැවීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කළ බව වාර්තා වේ

12