වසරකට මුඛ පිළිකා රෝගින් 2500ක්

මෙරට වසරකට මුඛ පිළිකා රෝගින් 2500ක පමණ සංඛ්‍යාවක් අලුතින්  හඳුනා ගැනෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ අනුව දිනකට මුඛ පිළිකා රෝගීන් 06 දෙනෙකු පමණ අලුත් හඳුනා ගැනෙන බව සඳහන්ය.

ඒ අතරින් වැඩි පිරිසක් පිරිමි පුද්ගලයින් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

පිරිමි පුද්ගලයින්ට වැළදෙන පිළිකා අතරින් බහුලම පිළිකා වර්ගය මුඛ පිළිකාව වන අතර ඒ ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියය 23.6ක් බව  අනාවරණය වී ඇත.

පසුගිය වසර 05ක කාලය සලකා බැලීමේදී මෙරටින් වාර්තා වූ මුඛ පිළිකා රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව සියයට 40ක පමණ වැඩිවිමක් පෙන්නුම් කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

විශේෂයෙන් වයස්ගත පුද්ගලයින් හට එම පිළිකා වර්ගය වැළඳීමේ වැඩි අවදානමක් පවතියි.

බුලත්විට භාවිතය, දුම්කොළ හා පුවක් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන භාවිතය, දුම්පානය හා මද්‍යසාර භාවිතය ඇතුළු අහිතකර පුරුදු මුඛ පිළිකා වැළඳීමට බලපාන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පෙන්වාදෙයි.

 

22