වැරද්දක් කරලත් කැමරාවට ගොරවන මහත්තයෙක්

කොළඹ බම්බලපිටිය ඩුප්ලිකේෂන් මාර්ගයේදී නීති විරෝධී ලෙස රිය ධාවනය කරන රියදුරෙක් අප කැමරා කාචයේ සටහන් වුණා.

ඔහුගේ වරද රූගත කරනවට විරුද්ධවූ මේ පුද්ගලයා අප වාර්තාකරුට මෙසේ තර්ජනය කළේ මහත්තයෙකුට නොගැලපෙන විලාශයෙන්.

https://youtu.be/yexOerjD-F4

 

liveat8